Grupa VIII – 26,27 kwietnia, 10,11 maja 2017 r., szkolenie ogólne