Grupa V – 1,2,8,9 kwietnia 2017 r., szkolenie ogólne