Grupa III – 18,19,25,26 marca 2017 r., szkolenie ogólne