Grupa II – 27,28 lutego, 9,10 marca 2017 r., szkolenie ogólne