O szkoleniach

Szkolenia z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego, celem dostosowania do potrzeb przedsiębiorców, zostaną poprzedzone diagnozą potrzeb. Eksperci, na podstawie analizy odpowiedzi udzielonych za pośrednictwem formularza on-line dostosują poziom szkoleń do wymagań uczestników projektu. Prowadzone w ramach szkoleń zajęcia realizowane są metodami interaktywnymi i aktywizującymi, umożliwiającymi uczenie się w oparciu o doświadczenie i dobre praktyki.

Szczegółowe terminy i miejsca szkoleń będą na bieżąco dostępne w zakładce „kalendarz szkoleń”. Każde przedsiębiorstwo może zgłosić dwóch pracowników.

 

SZKOLENIA OGÓLNE, będą miały na celu podniesienie wiedzy na temat podstawowych zagadnień dotyczących ppp i będą obowiązkowe dla wszystkich uczestników

Program szkoleń ogólnych będzie obejmować następujące zagadnienia tematyczne:

 • przepisy regulujące partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce;
 • budowanie kompetencji niezbędnych do realizacji przedsięwzięć ppp;
 • zagadnienia związane z nawiązaniem współpracy publiczno-prywatnej;
 • analizę miejsca ppp na tle tradycyjnych instrumentów realizacji zadań administracji publicznej;
 • analizę poszczególnych etapów procedury w zakresie udziału w postępowaniu na wybór partnera prywatnego do przedsięwzięcia ppp
 • możliwości wykorzystania funduszy UE do realizacji projektów ppp;
 • przykłady realizacji przedsięwzięć ppp.

 

SZKOLENIA DEDYKOWANE, skierowane dla tych uczestników projektu którzy odbyli szkolenia ogólne, posiadają już doświadczenie lub ogólną wiedzę na temat realizacji przedsięwzięć ppp i jednocześnie są zainteresowane rozwojem swoich kompetencji, w konkretnym temacie dotyczącym realizacji inwestycji ppp

Program szkoleń dedykowanych będzie obejmować:

 • przygotowanie oferty przetargowej przez uczestnika projektu w ramach postępowania ppp w którym docelowo planuje uczestniczyć, m.in. w zakresie warunków udziału, trybu postępowania, niezbędnej dokumentacji, kryteriów oceny, negocjacji i innych
 • będzie bezpośrednio wynikać z analizy rynku pod kątem planowanych przedsięwzięć ppp w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, którymi będą zainteresowani uczestnicy szkoleń dedykowanych;
 • preferowane będą szkolenia w tych branżach w ramach których będą ogłaszane przedsięwzięcia ppp przez pomioty publiczne;

 

Czas trwania szkoleń

 1. szkolenia ogólne: 4 dni szkoleniowe (8 godzin każdy dzień), łącznie 32 godziny
 2. szkolenia dedykowane: 4 dni szkoleniowe (8 godzin każdy dzień), łącznie 32 godziny

 

Wartość szkoleń:

Szkolenia ogólne: 4 112,40 pln
Szkolenia dedykowane: 4 276,40 pln

 

Odpłatność za szkolenia

Przedsiębiorstwa biorące udział w projekcie wnoszą wkład własny – 12,5% w następującej wysokości:

 • za szkolenie ogólne, kwota 514,05 PLN od przedsiębiorstwa
 • za szkolenia dedykowane, kwota 534,55 PLN od przedsiębiorstwa

 

Liczba uczestników

 • szkolenia ogólne: 100 przedsiębiorstw – 200 pracowników
 • szkolenia dedykowane: 25 przedsiębiorstw – 50 pracowników

 

Materiały szkoleniowe:

Każdy uczestnik projektu otrzyma materiały szkoleniowe (wydrukowane)  przygotowane przez ekspertów projektów – specjalistów z obszaru ppp. Materiały będą również dostępne na stronie projektu w zakładce „do pobrania”. Po zakończeniu szkoleń materiały zostaną przesłane na adres e-mail każdego uczestnika, tak aby osoby, mogły również zapoznać się z materiałem, w dowolnym czasie.