O partnerstwie publiczno-prywatnym

Partnerstwo publiczno-prywatne to stosunkowo nowa i dynamicznie rozwijająca się w Polsce forma realizowania przedsięwzięć obejmująca klasyczne PPP oraz projekty wdrażane w formie koncesji na roboty budowlane, czy też usługi. PPP to przedsięwzięcia realizowane w oparciu o umowę długoterminową zawartą pomiędzy podmiotem publicznym a podmiotem prywatnym, której celem jest stworzenie składników infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług o charakterze publicznym.

  Więcej informacji →